İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklılar ile borçlular arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için icra yoluyla başvurabileceği yasal süreçleri düzenlerken, borçluların mali güçlüklerinde iflas yoluyla çözüm sunar. Bu hukuk dalı, ticari ve bireysel mülkiyet haklarının korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku, borç-alacak ilişkilerindeki çeşitli ihtilafların çözümünde önemli bir rol oynar. Alacaklıların alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurduğu icra yolu, yasal bir süreçtir ve alacaklının haklarını korur. Öte yandan, borçluların mali sıkıntılarında iflas hukuku devreye girer ve borçlunun mali durumunu yeniden yapılandırır. Bu süreçte, iflasın etkisi altında olan borçluların hakları da gözetilir ve adil bir çözüm sağlanmaya çalışılır. İcra ve iflas hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde ve ekonomik dengenin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Çalışmalarımız

MFY Legal Hukuk Bürosu olarak, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını koruyoruz. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki alacaklarının takip edilerek, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır. Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütülüyor. Uzman ekibimiz müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması ve iptal edilmesi için de icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanakları kullanır. Bu kapsamda, icra ve iflas alanında uzman ekibimizin başlıca faaliyet alanları: müvekkillerimiz adına menfi tespit davalarının açılması, iflas ve iflasın ertelenmesi talepli davalarda müvekkilin temsil edilmesi ve borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

İcra ve İflas Hukuku Çalışmalarımız
İcra ve İflas Hukuku Davaları ve Hukuki İşlemleri

İcra ve İflas Hukuku Davaları ve Hukuki İşlemleri

law hammer.svg

Alacak Tahsili Davaları

law hammer.svg

Haciz İşlemleri

law hammer.svg

İcra Takibi Süreci

law hammer.svg

İflas Davaları

law hammer.svg

İcra ve İflas İtirazları

law hammer.svg

Tasarrufun İptali Davaları

law hammer.svg

İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri

law hammer.svg

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Bu davalarda, alacaklıların ve borçluların haklarının korunması, adil bir şekilde çözüme kavuşturulması için hukuki işlemler gerçekleştirilir.

HAFTALIK BÜLTEN

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak ve en güncel hukuk haberlerini almak için bültenimize kaydolun. Size özel bilgilendirmeler ve güncellemeleri kaçırmamak için bültenimize abone olun.