Uluslararası ve Ulusal Tahkim

Uluslararası ve Ulusal Tahkim

Uluslararası ve ulusal tahkim, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, bağımsız bir hakem ya da hakemler heyeti önünde delillerini sunarak karar alma sürecine katılır ve sonuç kararları bağlayıcıdır. Bu yöntem, ticari sözleşmelerden yatırım anlaşmazlıklarına kadar geniş bir yelpazedeki hukuki ihtilafların çözümünde yaygın olarak tercih edilir.

Uluslararası ve ulusal tahkim, ticari anlaşmazlıkların çözümünde yaygın olarak tercih edilen etkili bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, mahkeme dışında, bağımsız bir hakem ya da hakemler heyeti önünde delillerini sunarak anlaşmazlıklarını çözmek için bir araya gelirler. Bu yöntem, hızlı karar alma süreci ve sonuçların bağlayıcı olması nedeniyle ticari ilişkilerde güvenilir bir çözüm sunar. Ayrıca, uluslararası tahkim, farklı ülkeler arasında ortaya çıkan sınırlar ötesi anlaşmazlıkların çözümünde de etkili bir rol oynar. Ulusal tahkim ise genellikle ülke içindeki ticari anlaşmazlıkların çözümünde kullanılır ve yerel yasalara uygun olarak yürütülür. Bu yöntemler, karmaşık hukuki süreçlerden kaçınarak taraflar arasında işbirliği ve uzlaşma sağlayarak iş dünyasında verimli bir ticaret ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Uluslararası ve Ulusal Tahkim Merkezindeki İşlemler:

Tahkim ekibimiz, ulusal ve uluslararası tahkim kurumları nezdinde yürütülen pek çok davada yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eder. Ekibimiz Anglo Sakson ve Kara Avrupası hukuk sistemleri kapsamında ve birçok tahkim kurumu kuralları çerçevesinde İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde tahkim davalarını yürütmektedir. Ekibimiz enerji, maden, üretim, ulaştırma, telekomünikasyon, inşaat, finans, imalat ve spor gibi çok çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde deneyimlidir. Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da ortaya çıkan, milyar dolarlık uyuşmazlıkların ele alındığı ticari ve yatırım tahkim davaları ile yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde müvekkillerimizi temsil eder. Uluslararası ve ulusal tahkim kurumları (ICC, UNCITRAL, SRIA, TRAC, CAS, İsviçre Tahkim Kuralları, ISTAC, ITOTAM) nezdinde deneyime sahip olan ekibimiz gerek ticari gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim davalarında baş hakem, tek hakem ve taraf hakemi olarak görev yapar. Ekibimiz her dava ve üstlendiği işe aynı titizlik ve özenle yaklaşır; deneyimini, hukuki bilgisini ve risk yönetim becerilerini birleştirdiği bir hizmet sunmayı hedefler. Müvekkillerimizin yurtdışında yapacağı işlemler ve yatırımlarla ilişkili riskleri yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için; uyuşmazlık çözümü sözleşmeleri kaleme alıyor, uluslararası ticaret ve yatırım anlaşmaları uyarınca var olan koruma mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak için gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle proje finansmanı ve enerji işlemleri, ortak girişimler, teknoloji transferleri ve kurumsal finansman alanındaki potansiyel uyuşmazlıkları planlıyor ve yönetiyoruz. Ekibimiz merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki olağan davalarda ve temyiz davalarında taraf avukatı olarak müvekkillerimize yardımcı oluyor. Ayrıca yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde de pek çok yerli ve yabancı müvekkili temsil ediyoruz.

Uluslararası ve Ulusal Tahkim Merkezindeki İşlemler
Uluslararası ve Ulusal Tahkim Merkezindeki Davalar

Uluslararası ve Ulusal Tahkim Merkezindeki Davalar:

law hammer.svg

Ticari Sözleşme Anlaşmazlıkları

law hammer.svg

Yatırım Anlaşmazlıkları

law hammer.svg

İnşaat Projelerinden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar

law hammer.svg

Sigorta ve Reasürans Anlaşmazlıkları

law hammer.svg

Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri

law hammer.svg

Spor ve Eğlence Sektöründen Kaynaklanan Anlaşmazlıklar

law hammer.svg

Uluslararası Ticaret Anlaşmazlıkları

law hammer.svg

Şirket Birleşme ve Devralma Anlaşmazlıkları

law hammer.svg

Enerji ve Doğal Kaynaklar Anlaşmazlıkları

Bu davaların çözümünde uluslararası ve ulusal tahkim merkezleri etkin bir rol oynamaktadır, sağladıkları bağımsız ve tarafsız platformlar sayesinde adil ve etkili bir hukuki sürecin gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadırlar.

HAFTALIK BÜLTEN

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak ve en güncel hukuk haberlerini almak için bültenimize kaydolun. Size özel bilgilendirmeler ve güncellemeleri kaçırmamak için bültenimize abone olun.