Gizlilik - Çerezler | MFY Legal Hukuk Bürosu

GİZLİLİK & ÇEREZLER

Bu internet sitesi, kullanıcı gizliliğine saygı duymakta ve kişisel verilerin korunması için gerekli önlemleri almaktadır. Çerezler, site performansını artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, çerez kullanımını tercihlerine göre yönetme seçeneğine sahiptirler.

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, MFY Legal Hukuk Bürosu'nun aşağıda belirtilen kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlediğini açıklamaktadır: İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır); Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri; İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler; MFY Legal Hukuk Bürosu’na mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve MFY Legal Hukuk Bürosu’nun hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler. Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, MFY Legal Hukuk Bürosu tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Genel Bakış

MFY Legal Hukuk Bürosu, işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve gönderdiği bilgilendirme metinleri bakımından, sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda MFY Legal Hukuk Bürosu olarak veri sorumlusu sıfatıyla size ait Kişisel Verileri işlediğimiz ölçüde bu Gizlilik Bildiriminde yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerimizin talimatı ve/veya talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkillerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz: Kimlik ve iletişim verileri (Temel veriler): İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri. Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler (örn. dernek üyeliği). Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik, konferans, webinar ve seminer kayıtları. Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri. Bilgilendirme verileri: Etkinliklere, konferanslara, webinarlara ve seminerlere bireysel katılıma ilişkin bilgiler. Uyumluluk verileri: Bize sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri. İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrı bir bildirime tabi olabilecek veriler. Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler. Kişisel Verilerin Kullanılması Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz: Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini, uyumluluk verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; sizi etkinliklerimiz, konferanslarımız, webinarlarımız, seminerlerimiz, hukuk bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla, temel verileri ve kayıt verilerini kullanıyoruz. Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Kişisel Verilerin Paylaşılması Kişisel Verileri, aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz: İş Ortakları: MFY Legal Hukuk Bürosu, dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz. Alıcı şirketler: MFY Legal Hukuk Bürosu'nun herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşabiliriz. Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Bilgilendirme Mesajları Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz hallerde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, mesajdaki e-posta adresinden ya da bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür mesajları almamayı tercih edebilirsiniz. İlgili Kişi Hakları Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; İşleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme. Diğer Hususlar Bu Gizlilik Bildirimi diğer internet siteleri için geçerli mi? Bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. MFY Legal Hukuk Bürosu, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz. Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler: MFY Legal Hukuk Bürosu, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Bildirimini sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden kişisel veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Bildiriminde yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasından bir link ile ulaşabileceğiniz şekilde ilan edilecektir. Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihini ayrıca bu sayfanın sonunda belirtmekteyiz.

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi ve uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten ve telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz: MFY Legal Hukuk Bürosu Skyland Istanbul, B Ofis Blok K:7/115 | Sarıyer/İstanbul-Türkiye | [email protected]

HAFTALIK BÜLTEN

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak ve en güncel hukuk haberlerini almak için bültenimize kaydolun. Size özel bilgilendirmeler ve güncellemeleri kaçırmamak için bültenimize abone olun.