03/04/2024

Yazar: Av. M. Furkan Yüce

Kiracının kira süresinin sona ermesi durumunda tahliye süreci hakkında.

Paylaş:
Av. M. Furkan Yüce

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi


Bu makalede Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiracının Tahliyesi hakkında bilgi verilecektir.

Kira süresinin sona ermesiyle birlikte, kiralayanın ilamsız tahliye yoluna başvurabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesine sahip olması gerekmektedir. Özellikle konut ve iş yeri kiralarında, tahliye taahhüdü de bulunması önemlidir.

Yargıtay kararlarına göre, kira sözleşmesiyle aynı tarihte verilen tahliye taahhüdü, kiracının zor durumundan faydalanılarak alındığı için geçerli sayılmamaktadır.

Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiralayan ilamsız takip yoluyla taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Bu durum, İİK m.272 hükmünde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

“Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.”

Kiracı, bu tahliye emrine yedi gün içinde itiraz edebilir; aksi takdirde, on beş gün içinde tahliye etme yükümlülüğü altına girer.

Netice itibariyle, kiracının kira süresinin sona ermesi durumunda tahliye süreci dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Usul ve esasa ilişkin olarak yapılacak hatalar neticesinde ekstra yargılama masraflarıyla karşılaşabilirsiniz. Süreci iyi bilip ve güncel mevzuat ve yargıtay kararlarını takip etmek bu konuda çok önemlidir.

HAFTALIK BÜLTEN

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak ve en güncel hukuk haberlerini almak için bültenimize kaydolun. Size özel bilgilendirmeler ve güncellemeleri kaçırmamak için bültenimize abone olun.